Product Bestrijden voortijdig schoolverlaten

Omschrijving

Binnen dit product werken we aan hoofddoelstelling 3 op programma niveau: het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Naast de activiteiten die de scholen zelf (in goed overleg met ons) hiertoe ontplooien worden specifiek vanuit dit product diverse activiteiten ingezet. Op de eerste plaats handhaven wij de Leerplichtwet en de RMC-wetgeving. Bureau Leerplicht en het Jongerenloket/RMC zijn hiervoor de instrumenten. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan het Flexcollege voor jongeren die zonder extra zorg en begeleiding dreigen uit te vallen. We zorgen voor coaches op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en zijn actief in het meedenken en opzetten van diverse preventieve projecten, waaronder bijvoorbeeld Kamers met kansen, die een bijdrage leveren aan de doelstelling van het bestrijden van voortijdig schoolverlaten.

Financieel overzicht

Bestrijden voortijdig schoolverlaten
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60594 Bestr. voortijdig schoolverlaten

3.090

3.104

3.091

14

Totaal lasten product

3.090

3.104

3.091

14

Financiele baten per product

60594 Bestr. voortijdig schoolverlaten

-1.139

-1.146

-1.133

-13

Totaal baten product

-1.139

-1.146

-1.133

-13

Totaal Bestrijden voortijdig schoolverlaten

1.951

1.959

1.958

1

Toelichting financiën