Product Openbaar vervoer

Omschrijving

In deze productgroep richt de output zich op het versterken van het openbaar vervoer.

Financieel overzicht

Openbaar vervoer
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60464 Beleid openbaar vervoer

1.849

1.851

1.740

110

61238 Projecten openbaar vervoer

525

418

107

Totaal lasten product

1.849

2.376

2.158

218

Financiele baten per product

60464 Beleid openbaar vervoer

-515

-515

-513

-2

61238 Projecten openbaar vervoer

-525

-312

-213

Totaal baten product

-515

-1.040

-825

-215

Totaal Openbaar vervoer

1.334

1.336

1.334

2

Toelichting financiën

Het product sluit praktisch op € 0,00 door een afwijking van €215.000 op de lasten en de baten. Deze afwijking is m.n. veroorzaakt doordat de uitvoering van de subsidieprojecten "Kleine OV-maatregelen 2014" en "Opwaarderen dynamisch busstation CS" in 2015 zal plaatsvinden. De uitvoering van bushalte Station Goffert (bij de Najaarsnota nog voorzien voor begin 2015) heeft wel in 2014 plaatsgevonden.
Openbaar vervoer voor ouderen gaf een nadeel van € 85.000; de voor 2014 ingeboekte bezuiniging kon niet gerealiseerd worden doordat er meer ouderen gebruik maakten van de regeling. Dit nadeel konden we opvangen binnen de begroting.