Product Cultuureducatie en amateurkunst

Omschrijving

Financieel overzicht

Cultuureducatie en amateurkunst
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60588 Amateurkunst

189

189

185

4

60589 Cultuureducatie

4.164

4.109

4.112

-4

61281 Reg. Cult. educatie met kwaliteit

97

97

93

4

Totaal lasten product

4.450

4.395

4.390

5

Totaal Cultuureducatie en amateurkunst

4.450

4.395

4.390

5

Toelichting financiën