Product Talent en kwaliteit

Omschrijving

Financieel overzicht

Talent en kwaliteit
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60335 Onderhoud BK

115

115

88

27

60336 Vergoeding Cie

16

16

24

-8

60337 Werkbudget BK

196

416

226

190

60582 Cultureel ondernemersschap

25

60584 Beeldende kunst in openbare ruimte

5

60590 Cultuurprijzen

61074 Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament

208

61277 Festivals

368

319

339

-21

61278 Productiehuizen

599

666

666

61279 Toptalent

93

85

74

10

61280 Culturele Initiatieven

200

200

200

Totaal lasten product

1.616

1.816

1.826

198

Financiele baten per product

61074 Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament

-110

-330

-330

61277 Festivals

-12

-12

-33

22

Totaal baten product

-121

-341

-363

22

Totaal Talent en kwaliteit

1.494

1.474

1.463

220

Toelichting financiën