Product Wijkposten

Omschrijving

Een Wijkpost is een laagdrempelige voorziening in de wijk, waar bewoners terecht kunnen voor vragen, informatie kunnen inwinnen, klachten kunnen melden, bezwaarschriften kunnen laten schrijven, informatie over schuldhulpverlening kunnen krijgen. Dit laagdrempelige en nabije aanbod van hulp en advies is in de achterstandswijken onontbeerlijk. De wijkposten in haar huidige vorm gaat a.g.v. de bezuinigingen verdwijnen in de loop van 2013. De functie van de wijkposten zal door de instellingen in de wijken worden overgenomen. Programma Zorg en Welzijn zal dit integreren in het nieuwe beleid rond de ketenaanpak adviesfunctie.

Financieel overzicht

Toelichting financiën