Product Stadscentrum-wijkaanpak

Omschrijving

Het stadscentrum is het regionale verzorgingscentrum van het Rijk van Nijmegen en de huiskamer voor alle Nijmegenaren. Er wonen bijna 10.000 Nijmegenaren die dagelijks zo’n 15.000 werknemers en duizenden bezoekers zien komen en gaan. Citymarketing zorgt er voor, dat archeologie, cultuur(-historie) en nieuwe geschiedenis de stad en het Stadscentrum aantrekkelijker maken voor nieuwe groepen bezoekers. Het stadscentrum bestaat uit de wijken Centrum (Binnenstad) en Benedenstad. Het is dankzij en ondanks de drukte een gebied met een acceptabel, maar kwetsbaar woonklimaat.
De ambities, risico's en problemen/ achterstanden in Centrum en Benedenstad liggen op het terrein van;
· Leefbaarheid: de gevolgen van de drukte op het vlak van parkeren, verkeer, zwerfvuil, verloedering (graffity, plasoverlast, slijtage straatmeubiliar, hondenpoep) en het verbeteren van de openbare ruimte.
· buurtvoorzieningen: ondersteunen van het woonklimaat (er worden meer kinderen geboren in het Stadscentrum) door middel van speelvoorzieningen (Centrum), sport- en spelvoorzieningen en groenvoorzieningen (Benedenstad).
· veiligheid: uitgaansoverlast waaronder drankmisbruik, jongerenoverlast, drugsoverlast, overlast van (vaak verslaafde) daklozen, terugdringen van autoinbraken en auto- en fietsendiefstal en het op peil houden van de samenwerking en afstemming in de handhaving.
· het op peil houden van de economische aantrekkingskracht, waaronder de kwaliteit van de "Ringstraten" en "aanloopstraten" en -waar nodig - het ondersteunen van de relaties tussen belanghebbenden in het Stadscentrum met het oog op een goed ondernemersklimaat.
Met behulp van wijkaanpakprogramma’s en projecten voor (delen van) het Centrum en de Benedenstad, wordt er sturing gegeven aan de wijkaanpak in het stadsdeel Stadscentrum.

Financieel overzicht

Stadscentrum-wijkaanpak
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60395 Overige wijkaanpak Stadscentrum

151

151

151

61114 Bewonersactiviteiten Stadscentrum

40

42

39

3

Totaal lasten product

190

193

190

3

Totaal Stadscentrum-wijkaanpak

190

193

190

3

Toelichting financiën