Product Oud-West-wijkaanpak

Omschrijving

Het stadsdeel Nijmegen Oud West bestaat uit 2 wijken: Biezen en de Wolfskuil . Beide gebieden behoren gezien de vastgoedwaarde en de economische positie van bewoners tot de lagere middenklasse van de woningmarkt. De bevolking in deze van oudsher volkswijken en -buurten heeft een zwakke sociaal maatschappelijke positie (werk, inkomen en opleiding), het aandeel allochtone inwoners is groot en er is in het algemeen veel zorg om de jongeren en de kinderen. Ook in de onderlinge omgang in de buurten zijn er meer problemen dan elders.
In de Biezen staan 3.305 woningen en waarin 6.695 mensen wonen. De woningbouw is overwegend huur en kent diverse bouwjaren (vooroorlogs Waterkwartier), jaren ’60 en ’70 (omgeving Marialaan, Voorstadlaan en Krayenhofflaan) en recente nieuwbouw. De wijk is vol op in transitie en kent een groot aantal bouwprojecten (34) variërend in omvang en in fase van planning/uitvoering. Meest in het oog springend zijn de tweede stadsbrug, Waalfront, parkeergarage/woontoren Hezelpoort, nieuwbouw Portaal aan de Rijnstraat, Waterstraat, Kanaalstraat, Maasstraat, nieuwbouw Voorzieningenhart aan de Waterstraat, wijk/winkelcentrum Marialaan/Voorstadslaan, westzijde spoorzone, Park West. Deze projecten bieden niet alleen kansen (nieuw instroom bewoners, nieuwe voorzieningen), maar zorgen ook voor de nodige problemen als gevolg van aanpassingen van de projecten door de economische crisis, leegstand, braakliggende terreinen, overlast sloop/bouwverkeer, nieuwe verkeersbewegingen etc. De aanwezigheid van een gedreven groep bewoners (zowel oud bewoners als nieuwkomers) met hart voor de wijk is een duidelijke kans voor het gebied.
De Wolfskuil is deels gebouwd in de jaren ’10 en ’20 van de vorige eeuw (Nooroosten Nonnendaalseweg) en deels na de tweede Wereldoorlog (de ‘Kuul’ (ten noorden van Graafsweg. De Rozenbuurt hoort statistisch ook bij de Wolfskuil, maar wordt daarvan door de Graafsweg afgesneden. Portaal zal haar oude woningen gaan slopen en nieuwbouw gaan plegen, eveneens op het Nachtegaalplein waar de woningen al zijn gesloopt. Er staan 2720 woningen in de Wolfskuil waarin 6034 mensen wonen. De wijkraad is sterk en gericht op de praktijk. Betrokkenheid van bewoners neemt toe. Segregatie en het langs elkaar heen leven van etnische groepen is nog altijd aan de orde. Jongerenoverlast is stabiel, maar een blijvend aandachtspunt.
Onder dit product vallen de deelproducten Wolfskuil wijkaanpak, Bewonersactiviteiten en Overige Wijkaanpak Oud-West.

Financieel overzicht

Oud-West-wijkaanpak
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60390 Overige wijkaanpak Oud-West

302

302

302

61113 Bewonersactiviteiten Oud West

89

91

119

-28

Totaal lasten product

391

393

421

-28

Totaal Oud-West-wijkaanpak

391

393

421

-28

Toelichting financiën