Product Midden-wijkaanpak

Omschrijving

Het stadsdeel Midden bestaat voor het grootste deel uit aantrekkelijke, ruime, geliefde woonbuurten met veel laagbouwkoopwoningen. Het gaat dan om wijken als Hazenkamp, St. Anna, en de Goffertwijken met o.a. de emancipatiebuurt. Heijendaal bestaat voor het grootste gedeelte uit de bebouwing van de universiteit en het ziekenhuis. Wat meer huurwoningen zijn aanwezig in de overigens evenzeer geliefde Landbouwbuurt en de Muntenbuurt. Alleen het Willemskwartier en de Kolpingbuurt wijken af van het algemene beeld van het stadsdeel door de aanwezigheid van meervoudige achterstandsproblematiek. Veel aandacht van de wijkaanpak in Midden is dan ook gericht op het Willemskwartier en de Kolpingbuurt.
De wijkvisie Willemskwartier is in uitvoering..
In het stadsdeel Midden is met name voor het Willemskwartier/ Goffertwijken een bewonersbudget beschikbaar beheert door de budgethoudende bewonersorganisatie Op Weg.

Financieel overzicht

Midden-wijkaanpak
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60383 Overige wijkaanpak Midden-Zuid

242

242

223

19

61110 Bewonersactiviteiten Midden Zuid

100

108

95

13

Totaal lasten product

341

349

317

32

Totaal Midden-wijkaanpak

341

349

317

32

Toelichting financiën