Product Flexibele wijkaanpak

Omschrijving

We willen het mogelijk maken om in sommige situaties snel in te spelen op initiatieven, ideeën en wensen en actuele ontwikkelingen in de wijken.

Financieel overzicht

Flexibele wijkaanpak
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60370 Flexibel wijkbudget

171

171

142

29

60371 Wijkbezoeken

12

12

12

61038 Wijkaanpak

8

Totaal lasten product

183

183

161

29

Totaal Flexibele wijkaanpak

183

183

161

29

Toelichting financiën