Product Ondersteuning topsportklimaat

Omschrijving

In het kader van de topsport vinden wij talentontwikkeling belangrijk, omdat daarmee bij uitstek de relatie tussen breedte- en topsport gelegd wordt.
Wij willen via het sportbeleid ook bijdragen aan het sportieve imago van Nijmegen. Evenementen en een imago als sportstad zijn goed voor de uitstraling van de stad en een stimulans voor de inwoners van Nijmegen om zelf te gaan sporten. In Nijmegen staat daarbij de loopsport centraal.

Financieel overzicht

Ondersteuning topsportklimaat
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60368 Topsportevenementen

83

83

83

Totaal lasten product

83

83

83

Totaal Ondersteuning topsportklimaat

83

83

83

Toelichting financiën

Geen significante afwijking.