Product Kwalitatief goede sportaccommodaties

Omschrijving

In de beleidsnota Sport ligt onze focus in de komende periode niet op het uitbreiden van het areaal aan accommodaties, maar het op orde houden van de kwaliteit van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Vanwege het groeiende belang van sporten en bewegen in de openbare ruimte, streven wij waar mogelijk naar versterking van onze openbare ruimte als ‘stad die uitnodigt om te bewegen’.

Financieel overzicht

Kwalitatief goede sportaccommodaties
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60363 Binnensportaccommodaties

8.283

8.316

8.298

18

60364 Buitensportaccommodaties

6.317

6.144

6.171

-27

Totaal lasten product

14.600

14.460

14.469

-9

Financiele baten per product

60363 Binnensportaccommodaties

-1.394

-1.394

-1.394

60364 Buitensportaccommodaties

-498

-498

-498

61137 Mut. res. Mult.sportaccommodaties

-23

-23

-23

Totaal baten product

-1.915

-1.915

-1.915

Totaal Kwalitatief goede sportaccommodaties

12.685

12.545

12.554

-9

Toelichting financiën

Geen significante afwijking.