Product Versterken sportverenigingen

Omschrijving

Sportverenigingen zijn belangrijke partners in ons sportbeleid, die we blijven ondersteunen. De sportvereniging is met name voor de jeugd dé plek om te sporten, ongeveer 65% van de jeugd/jongeren (4-17 jaar) is lid van een sportvereniging (van de 75% die in totaal aan sport doet). Uit de stijging van ledenaantallen en waardering voor sportverenigingen blijkt dat er sprake is van een hoog kwaliteitsniveau, dat we willen behouden. Voor jeugd, jongeren en volwassenen heeft de sportvereniging niet alleen betekenis voor de sport zelf, maar zijn ook waarden als gezelligheid en saamhorigheid van groot belang. Door middel van vraaggerichte verenigingsondersteuning en de inzet van combinatiefunctionarissen, werken wij aan de verdere versterking van de sportverenigingen in Nijmegen.

Financieel overzicht

Versterken sportverenigingen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60361 Loketfunctie

145

145

130

15

60362 Partnerships Verenigingsondersteunin

202

202

215

-14

Totaal lasten product

347

347

346

1

Totaal Versterken sportverenigingen

347

347

346

1

Toelichting financiën

Geen significante afwijking.