Product Sportstimulering

Omschrijving

Het product Sportstimulering is gericht op het stimuleren van de sportparticipatie en beweegdeelname in Nijmegen. In de afgelopen jaren hebben wij onze activiteiten op het gebied van sportstimulering vooral gericht op de sport zelf, sport als doel. Voor de komende jaren zien we de rol van het sportbeleid echter veranderen, in steeds sterkere mate wordt een beroep op sport en bewegen gedaan in het bredere beleid gericht op gezondheid en welzijn. Het gaat daarbij niet altijd om sport, maar ook om andere vormen van lichaamsbeweging.

Financieel overzicht

Sportstimulering
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60357 Overige sportieve evenementen

56

56

57

-1

60358 Real. samenwerk.verb.sport.3-hoek

595

639

643

-4

60360 Sportservice

1.363

1.363

1.363

Totaal lasten product

2.014

2.059

2.064

-5

Financiele baten per product

60357 Overige sportieve evenementen

-2

60360 Sportservice

-305

-305

-305

Totaal baten product

-305

-305

-307

Totaal Sportstimulering

1.710

1.754

1.757

-5

Toelichting financiën

Geen significante afwijking.