Product Jeugd

Omschrijving

Het product Jeugd richt zich op het op peil houden van het voorzieningenniveau voor het vrijwillig jeugdwerk en voor het professionele jongerenwerk in en buiten de jongerencentra. Dit doen we om jongeren hun individuele mogelijkheden optimaal te laten benutten. Ook versterken we het aanbod voor risicojeugd om hen zo een perspectief te bieden op zinvolle activiteiten, opleiding of werk. We gaan er daarbij uit van dat de jongeren zelf de regie over hun eigen leven hebben. Voor jongeren onder de 16 zijn dit de ouders. We zijn daarnaast verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke taken voor preventief jeugdbeleid. Dit zijn de vijf jeugd-functies van de WMO: informatie en advies, signaleren, toeleiden naar zorg, lichte hulp en opvoedondersteuning en coördinatie van zorg. We versterken deze functies, onder andere door de totstandkoming van de Centra voor Jeugd en Gezin als netwerkorganisatie.

Financieel overzicht

Jeugd
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60620 Jeugdparticipatie

88

430

382

48

60623 Vrijwillig jeugdwerk

1.257

1.050

1.039

11

60626 Schoolmaatsch werk primair onderwijs

420

430

430

60627 Schoolmtsch wrk voortgezet onderw

282

490

490

60629 Opvoedondersteuning

-160

486

486

60653 Randgroepjongeren

818

1.069

1.070

-1

60922 Centrum voor Jeugd en Gezin

1.160

453

429

24

60951 Kijk op kleintjes

658

530

530

61119 Ambulant jongerenwerk

727

813

813

Totaal lasten product

5.251

5.751

5.669

83

Financiele baten per product

60620 Jeugdparticipatie

-430

-378

-52

60627 Schoolmtsch wrk voortgezet onderw

-136

-136

-136

60653 Randgroepjongeren

-627

-686

-684

-2

60922 Centrum voor Jeugd en Gezin

-84

-84

61119 Ambulant jongerenwerk

-122

-33

-33

Totaal baten product

-885

-1.369

-1.315

-54

Totaal Jeugd

4.366

4.383

4.354

29

Toelichting financiën