Product Publieke Gezondheid

Omschrijving

Het product publieke gezondheid omvat onze activiteiten met een overwegend collectief karakter op het terrein van preventieve gezondheid, zoals het vroegtijdig signaleren van fysieke en psychosociale ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-19 jaar, het bestrijden van infectieziekten, gezondheidsbevordering en het stimuleren van een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving en het bevorderen van goed bereikbare gezondheidsvoorzieningen.
Ook het opvangen van zwerfdieren en het ophalen van dode dieren van de openbare weg rekenen wij tot de publieke gezondheid.

Financieel overzicht

Publieke Gezondheid
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60637 Jeugdgezondsheidzorg

2.156

2.156

2.156

60640 Gezondheidspreventie

595

638

686

-48

60641 Gezondheidsbescherming

3.574

3.249

3.173

76

60642 Dierenwelzijnsbeleid

208

208

160

48

Totaal lasten product

6.533

6.251

6.175

76

Financiele baten per product

60640 Gezondheidspreventie

-80

-80

-80

60641 Gezondheidsbescherming

-73

-111

-209

98

Totaal baten product

-153

-191

-289

98

Totaal Publieke Gezondheid

6.380

6.060

5.887

173

Toelichting financiën