Product Maatschappelijk vastgoed

Omschrijving

Maatschappelijk Vastgoed is het product binnen de Gemeente Nijmegen dat alle eigendom, beheer en exploitatie, onderhoud en deskundigheid over maatschappelijk vastgoed bundelt. Maatschappelijk Vastgoed faciliteert de gemeentelijke beleidsprogramma’ en maakt het mogelijk maatschappelijke beleidsdoelen van deze programma’s te realiseren.
De Afdeling Vastgoed, Sportservice en Accommodaties (VSA) zorgt voor effectief en klantvriendelijk beheer en zo efficiënt mogelijke benutting, spreiding en instandhouding van al het Maatschappelijk Vastgoed. VSA biedt de burgers aansprekende wijkvoorzieningen, VSA nodigt daarnaast uit tot sportbeoefening en stimuleert sportbeoefening actief. VSA weegt efficiency en effectiviteit van beheer af tegen maatschappelijke overwegingen en wensen.
Daarbij heeft VSA een eigen rol en verantwoordelijkheid als eigenaar. De rol van VSA varieert van de rol van enkel huurbaas van een externe, eventueel gesubsidieerde, partij (zoals bijvoorbeeld De Vereeniging en de Schouwburg) tot en met volledige exploitatie en beheer van wijkcentra, sportaccommodaties en Voorzieningenharten. We huisvesten maatschappelijke en culturele organisaties in gemeentelijke en niet-gemeentelijke panden. Voor eenmalige of kortdurende activiteiten kunnen burgers en organisaties terecht in onze welzijns- en sportaccommodaties.
Daarnaast beheert VSA ten behoeve van het programma Grondbeleid enkele honderden objecten in afwachting van een definitieve herbestemming. Deze panden zetten we ook (tijdelijk) in voor maatschappelijke doeleinden (verhuur aan maatschappelijke instellingen), waarbij we huuropbrengsten ten behoeve van Grondbeleid zo veel mogelijk optimaliseren. Financiële verantwoording vindt bij het programma Grondbeleid plaats (niet bij Maatschappelijk Vastgoed).

Financieel overzicht

Maatschappelijk vastgoed
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60799 Cluster 1.1

29

679

638

41

60803 BV40: Gebied Noord

5.953

2.465

2.467

-2

60813 Groenonderhoud

765

938

976

-37

60817 Projecten bouwbureau

80

-80

60818 Projecten VGM

4.151

2.317

2.722

-405

60820 Sportontwikkeling 1

2.406

1.606

1.597

8

60821 Sportontwikkeling 2

441

783

751

32

60823 Sportontwikkeling 4

230

644

611

33

60828 Verzekeringen

645

645

645

60906 Binnensport Exploitatie

5.017

2.678

2.713

-35

60907 Binnensport Eigenaar

2.219

2.219

2.140

79

60915 Massinkhal Exploitatie

59

340

335

5

60916 Massinkhal Eigenaar

280

279

288

-9

60917 Buitensport Exploitatie

901

1.556

1.444

113

60918 Buitensport Eigenaar

2.384

2.350

2.337

13

60929 Mut. Res. Duurzaamheid

136

136

136

60979 Camping 4-daagse

117

129

96

33

61015 Speeltuinen Exploitatie Onbelast

331

448

487

-39

61063 Speeltuinen Eigenaar Onbelast

43

43

38

5

61097 Speeltuinen Eploitatie Belast

241

569

638

-69

61130 Speeltuinen Eigenaar Belast

135

135

139

-3

61163 Noodlokalen Exploitatie

116

116

127

-11

61164 Noodlokalen Eigenaar

566

564

553

11

61165 Voorzieningenhart Exploitatie

437

1.039

1.107

-68

61166 Voorzieningenhart Eigenaar

3.766

3.764

3.628

136

61167 Open Wijkscholen Exploitatie

54

100

123

-23

61168 Open Wijkscholen Eigenaar

225

227

254

-27

61169 Welzijn Exploitatie

95

61170 Welzijn Eigenaarslasten

2.081

2.132

2.106

26

61172 Vastgoed eigenaarslasten

6.174

6.151

6.242

-92

61193 Voorzieningenhart Exploitatie 2

137

360

375

-15

61194 Welzijn exploitatie 4

280

743

744

-1

61195 Welzijn exploitatie 3

76

809

869

-60

61196 Welzijn exploitatie 2

258

856

873

-17

61227 Kunstijsbaan, eigenaar

476

498

481

17

61228 Kunstijsbaan, exploitatie

1.465

2.152

2.079

73

61231 Voorzieningenhart Exploitatie 2

185

498

479

20

61282 Exploitatie Voorzieningenharten 3

205

255

205

51

Totaal lasten product

43.079

41.224

41.525

-301

Financiele baten per product

60799 Cluster 1.1

-24

-207

-206

60803 BV40: Gebied Noord

-56

-80

-70

-10

60817 Projecten bouwbureau

-80

80

60818 Projecten VGM

-2.884

-1.000

-1.148

148

60820 Sportontwikkeling 1

-671

-671

-670

-1

60821 Sportontwikkeling 2

-901

-901

-896

-6

60823 Sportontwikkeling 4

-735

-735

-722

-14

60906 Binnensport Exploitatie

-1.339

-1.277

-1.316

40

60907 Binnensport Eigenaar

-2.268

-2.268

-2.268

60915 Massinkhal Exploitatie

-239

-239

-203

-36

60916 Massinkhal Eigenaar

-496

-496

-494

-2

60917 Buitensport Exploitatie

-424

-424

-433

9

60918 Buitensport Eigenaar

-5.389

-5.378

-5.388

10

60919 Mut. res. PG Beheer overige panden

-26

-26

-26

60979 Camping 4-daagse

-203

-203

-171

-32

61015 Speeltuinen Exploitatie Onbelast

-105

-113

-121

8

61063 Speeltuinen Eigenaar Onbelast

-329

-329

-329

61097 Speeltuinen Eploitatie Belast

-479

-514

-474

-40

61130 Speeltuinen Eigenaar Belast

-165

-165

-165

61163 Noodlokalen Exploitatie

-303

-303

-309

6

61164 Noodlokalen Eigenaar

-547

-547

-547

61165 Voorzieningenhart Exploitatie

-1.303

-1.356

-1.351

-5

61166 Voorzieningenhart Eigenaar

-3.986

-3.986

-3.986

-1

61167 Open Wijkscholen Exploitatie

-217

-217

-194

-23

61168 Open Wijkscholen Eigenaar

-263

-263

-263

61169 Welzijn Exploitatie

-195

61170 Welzijn Eigenaarslasten

-3.040

-2.972

-2.939

-32

61172 Vastgoed eigenaarslasten

-7.438

-6.863

-7.206

343

61193 Voorzieningenhart Exploitatie 2

-259

-254

-270

16

61194 Welzijn exploitatie 4

-721

-440

-308

-133

61195 Welzijn exploitatie 3

-230

-396

-375

-21

61196 Welzijn exploitatie 2

-538

-582

-583

1

61227 Kunstijsbaan, eigenaar

-42

-42

-38

-4

61228 Kunstijsbaan, exploitatie

-2.413

-2.378

-2.283

-95

61231 Voorzieningenhart Exploitatie 2

-496

-470

-490

20

61282 Exploitatie Voorzieningenharten 3

-114

-110

-64

-46

Totaal baten product

-38.839

-36.205

-36.384

180

Totaal Maatschappelijk vastgoed

4.240

5.019

5.141

-122

Toelichting financiën

Het nadelig saldo van € 270.000 bij het product Maatschappelijk Vastgoed (MVG) betreft lagere lasten van
€ 1.375.000 en lagere baten van € 1.645.000. Het volume van de vastgoed- en bouwprojecten bij het product MVG is door de aanhoudende economische crisis  zowel bij de lasten  als bij de baten afgerond  € 1.300.000 lager dan begroot. Het effect is per saldo budgettair-neutraal.

De belangrijkste verklaringen  voor het nadelige saldo bij MVG  zijn  € 325.000 gederfde huuropbrengsten en
€ 145.000 lagere inkomsten bij ijsbaan Triavium. De huurderving wordt onder meer verklaard doordat Julianaplein 1 en de Bornschool in 2013 in het kader van de lopende planontwikkelingen slechts beperkt werden verhuurd. Bij ijsbaanTriavium  leidt de overgang van de Devils van de Profliga naar de Eerste Divisie tot fors lagere horecabestedingen. Tegenover deze nadelen in  staat een eenmalige verkoopopbrengst van  €125.000 van een woning bij Vastgoed in het laatste kwartaal en bovendien diverse kleinere lastenvoordelen  van  € 75.000. Het totale nadelige resultaat van MVG komt daarmee op € 270.000.