Product Middelen afdelingen

Omschrijving

Het Servicebedrijf en haar afdelingen zijn de vanzelfsprekende partner van de gemeentelijke organisatie voor alle ondersteunende processen: de juiste service op de juiste plaats op het juiste tijdstip. Daarmee wordt bedoeld de middelenfuncties zodanig ingericht zijn dat ze een optimale bijdrage leveren aan een effectieve en efficiënte uitvoering van de primaire processen van de gemeente.
De diensten die worden geleverd liggen op het terrein van Informatie- en Communicatietechnologie, Documentaire Informatievoorziening, Inkoopadvisering- en ondersteuning, Facilitaire Zaken, Personeel en Organisatie, Interim-management, Communicatie en Financiële Administratie.
Voor een goede dienstverlening is transparantie vooraf bij de (interne) klant essentieel, waarbij wensen gekoppeld worden aan realistische verwachtingen. Uiteraard wordt achteraf de tevredenheid van de klant gemeten.

Financieel overzicht

Middelen afdelingen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60736 Interimmanagement

65

65

65

Totaal lasten product

65

65

65

Totaal Middelen afdelingen

65

65

65

Toelichting financiën

Het product Middelenafdelingen kent in de begroting alleen lasten. Deze zijn in 2013 conform begroting gerealiseerd.