Product Onderzoek en Statistiek

Omschrijving

Onderzoek en statistiek zorgt voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid, met als algemeen doel een betere beleidsprogrammering, beleidsuitvoering en gemeentelijke dienstverlening. Onderzoek en statistiek voorziet alle stadsbegrotingprogramma's van deze informatie en kennis.
Binnen het programma Facilitaire dienstverlening stellen we jaarlijks een Onderzoeksprogramma O&S op . Daarin vermelden we alle opdrachten en activiteiten en hun functionele relatie met de stadsbegrotingprogramma's. Voor zover bekend bevat het Onderzoeksprogramma O&S ook onderzoeken welke door anderen worden uitgevoerd.
Het Onderzoeksprogramma O&S berust op algemene prioriteiten voor de onderzoeksprogrammering en specifieke opdrachten en activiteiten voor beleidsontwikkeling, - uitvoering, -evaluatie en dienstverlening binnen diverse programma's.

Financieel overzicht

Onderzoek en Statistiek
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60788 Onderzoek en statistiek

1.230

1.230

1.231

-1

Totaal lasten product

1.230

1.230

1.231

-1

Financiele baten per product

60788 Onderzoek en statistiek

-37

-37

-12

-25

Totaal baten product

-37

-37

-12

-25

Totaal Onderzoek en Statistiek

1.194

1.194

1.219

-26

Toelichting financiën

Het voordelig saldo van € 32.000 bij het product Onderzoek en statistiek (O&S) betreft lagere lasten van
€ 130.000 en lagere baten van € 98.000. Dit is het gevolg van een andere werkwijze en een lager volume van het veldwerk.