Product Begroten & verantwoorden

Omschrijving

Om het door het bestuur vastgestelde beleid uit te voeren en om de gemeente als één geheel te laten functioneren, stellen we gemeenschappelijke kaders op. De Stadsbegroting vormt met de Perspectiefnota het belangrijkste beleidskader in de jaarlijkse B en V-cyclus. Daarnaast zijn er interne afspraken gericht op een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.
Bij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid hoort verantwoording afleggen. Met de verantwoording toetsen we of er wordt gewerkt binnen de vastgestelde kaders. Op basis van de verantwoording kan worden geleerd en kunnen kaders zo nodig worden bijgesteld.
De tussentijdse rapportages en de jaarrekening en stadsverslag zijn de belangrijkste verantwoordingsdocumenten in de B en V-cyclus.

Financieel overzicht

Begroten & verantwoorden
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60731 Financiele advisering

2.274

2.274

2.274

Totaal lasten product

2.274

2.274

2.274

Totaal Begroten & verantwoorden

2.274

2.274

2.274

Toelichting financiën