Product Personeel & Organisatie

Omschrijving

Verantwoordelijk voor concernbrede beleidsontwikkeling, kaderstelling, toetsing, facilitering, advisering, beheer en uitvoering op het gebied van Personeel én organisatie onder verantwoordelijkheid van de P&O afdeling onderdeel van de directie DSB. Bij het product Servicebedrijf onderdeel van het programma Facilitaire diensten komen de P&O vraagstukken aan de orde.

Financieel overzicht

Personeel & Organisatie
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60703 Actieprogramma I-net

205

306

309

-3

60706 Actieprogramma P&O

56

56

56

60716 Uitvprog. Organisatieontwikkeling

60729 Adv. en implementatie Personeel

2.607

2.607

2.607

60734 Rechtspositie

9

-9

61265 Glasvezelnetwerken

5

5

5

Totaal lasten product

2.873

2.974

2.981

-7

Financiele baten per product

61265 Glasvezelnetwerken

-5

-5

-5

Totaal baten product

-5

-5

-5

Totaal Personeel & Organisatie

2.868

2.969

2.981

-12

Toelichting financiën