Product Stadscontrol

Omschrijving

De productgroep stadscontrol omvat de taken van de afdeling stadscontrol. De afdeling kent 2 hoofdtaken:
1. De vormgeving van de randvoorwaarden voor de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie;
2. Het toezicht op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie.

Financieel overzicht

Stadscontrol
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60726 Accountant

97

97

52

44

60727 Coordinatie toezicht/stadscontrol

1.231

1.231

1.231

Totaal lasten product

1.328

1.328

1.284

44

Totaal Stadscontrol

1.328

1.328

1.284

44

Toelichting financiën