Product Bestuursondersteuning

Omschrijving

Wij dragen bij aan het op een kwalitatief goede wijze besturen van de gemeente Nijmegen door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Ook ondersteunen wij het college bij het actief onderhouden van contacten met externe relaties van de gemeente, zoals inwoners, organisaties, instellingen en andere overheden.

Financieel overzicht

Bestuursondersteuning
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60003 Bestuurssecretariaat

973

973

973

60009 Kabinet

235

235

235

61055 Openbare optredens / activiteiten

398

398

367

32

61056 Onderscheidingen

84

84

78

6

Totaal lasten product

1.690

1.690

1.653

37

Totaal Bestuursondersteuning

1.690

1.690

1.653

37

Toelichting financiën