Product Dagelijks Bestuur

Omschrijving

De bestuursorganen raad, college van burgemeester en wethouders en burgemeester vormen samen het gemeentebestuur van Nijmegen. Het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders, is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de raad. Daarnaast heeft het college eigen bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is onderdeel van het college, maar heeft ook een aantal eigen bevoegdheden, o.a. op het terrein van de handhaving van de openbare orde. Een goed samenspel tussen het college, de burgemeester en de raad is van groot belang.

Financieel overzicht

Dagelijks Bestuur
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60002 Besluitvormingsproces

824

820

845

-26

60004 College

2.333

2.333

3.530

-1.197

60008 Gemeentesecretaris

481

481

481

60081 Burgerjaarverslag

23

Totaal lasten product

3.661

3.634

4.857

-1.223

Totaal Dagelijks Bestuur

3.661

3.634

4.857

-1.223

Toelichting financiën