Product Stimulering bedrijvigheid

Omschrijving

We hebben uitstekende kennisinstellingen, een innovatieve industrie, een hoog opgeleide beroepsbevolking en een gunstige geografische ligging. In het economisch beleid nemen kennisintensieve bedrijven en creatieve bedrijvigheid een steeds belangrijkere plaats in. De Nijmeegse binnenstad zorgt niet alleen voor werkgelegenheid, maar is ook het gezicht en het hart van de stad en essentieel voor de toeristische infrastructuur.
Binnen dit product stimuleren we bedrijvigheid door het verbeteren van de niet fysieke omstandigheden voor gevestigde en nieuw te vestigen bedrijven in Nijmegen.
Het gaat dan met name om een scala aan activiteiten om het vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen te verbeteren: het stimuleren van innovatie bij bedrijven, samenwerking met andere snelgroeiende kennisregio’s, samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, verbeteren startersklimaat, betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, optimalisering dienstverlening aan bedrijven (bedrijvenloket), relatiebeheer (pro-actieve accountmanagement), economische promotie en het acquireren van bedrijvigheid. Specifiek geven we aandacht aan de speerpuntsectoren Semiconductors, Health en Technology, Energie en Milieu en Toerisme.

Financieel overzicht

Stimulering bedrijvigheid
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60072 Kermissen

179

179

158

20

60109 Accountmanagement bedrijven

469

469

496

-27

60111 MKB

10

10

10

60112 Ontwikkeling en uitvoering

54

54

55

-1

60114 Bedrijvenloket

404

404

404

60116 Algemeen advies

149

141

149

-8

60120 Toerisme

240

240

246

-5

60125 Markt Beleid

214

214

218

-4

60126 Markt Toezicht

71

71

58

13

60862 Verbeteren vestigingsklimaat bedrijv

154

151

151

61085 Ondernemersfonds

670

670

672

-1

61257 Markttoezicht (baten)

61261 Beheer Vaste standplaatsen/kiosken

2

2

1

1

61268 Econ. Offensief binnenstad 12-15

383

389

143

245

Totaal lasten product

2.998

2.993

2.759

233

Financiele baten per product

60072 Kermissen

-440

-335

-321

-14

60116 Algemeen advies

-57

60120 Toerisme

-6

-6

-5

-1

60126 Markt Toezicht

61207 Baten Toeristenbelasting

-450

-339

-339

61257 Markttoezicht (baten)

-300

-300

-236

-64

61261 Beheer Vaste standplaatsen/kiosken

-65

-65

-70

5

61268 Econ. Offensief binnenstad 12-15

-375

-375

-143

-232

Totaal baten product

-1.637

-1.421

-1.171

-306

Totaal Stimulering bedrijvigheid

1.361

1.572

1.588

-73

Toelichting financiën