Product Werklocaties

Omschrijving

Een belangrijk onderdeel van de waardering voor het Nijmeegse vestigingsklimaat wordt bepaald door de fysieke bedrijfsomgeving. Dan gaat het om zaken als de zorg voor voldoende aanbod van verschillende bedrijvenlocaties (bedrijventerreinen, kantorenlocaties en overige werklocaties). Voor voldoende kwaliteit van de bedrijvenlocaties, voor een goede bereikbaarheid, voor een adequate infrastructuur (ook glasvezel) over weg en water (havens/kade), voor het up to date houden van bedrijvenlocaties (revitalisering en herstructurering) en voor een goed relatienetwerk met de verschillende bedrijven- en ondernemersverenigingen. Ook het stimuleren van georganiseerde vormen van bedrijventerreinenbeheer/parkmanagement draagt bij aan de verbetering van de bedrijfsomgeving.

Financieel overzicht

Werklocaties
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60106 Bedrijventerreinen

152

152

161

-10

60121 Havens Toezicht

325

632

657

-26

60122 Onderhoud havens en kades

150

150

154

-4

60123 Havens Beleid

976

314

288

26

Totaal lasten product

1.602

1.247

1.261

-14

Financiele baten per product

60106 Bedrijventerreinen

-5

-5

-5

60122 Onderhoud havens en kades

-19

60123 Havens Beleid

-131

-131

-145

14

60124 Inkomsten havens en kaden

-591

-591

-547

-44

Totaal baten product

-728

-728

-711

-35

Totaal Werklocaties

874

519

550

-50

Toelichting financiën