Product Borging Publiek Geheugen

Omschrijving

Het Regionaal Archief Nijmegen draagt zorg voor het inspecteren, acquireren, beheren en ter beschikking stellen van archieven, collecties en andere informatiebronnen voor de gemeente Nijmegen om de toegankelijkheid van het publiek geheugen te borgen. Deze taken worden ook uitgevoerd voor gemeenten in de regio en de daar gevestigde instellingen met een publiekrechtelijke taak waarmee een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan en voor Nijmeegse organisaties waarvoor de gemeente de wettelijke verplichting heeft archiefwerkzaamheden te verrichten.
We onderscheiden daarbij de volgende kernactiviteiten:

  • inspectie en acquisitie van nog niet overgebrachte archieven;
  • inventarisatie (toegankelijk maken);
  • depotexploitatie (bewaren en behouden);

dienstverlening (ter beschikking stellen)

Financieel overzicht

Borging Publiek Geheugen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60789 Acquisitie Nijmegen

123

123

123

60790 Archiefinspectie Nijmegen

174

174

171

3

60791 Depot beheer Nijmegen

189

189

186

3

60792 Directe dienstverlening Nijmegen

470

470

460

10

60793 Indirecte dienstverlening Nijmegen

71

71

85

-13

60794 Materieel beheer Nijmegen

298

297

287

10

60795 Ontsluit statisch archief Nijmegen

666

666

677

-11

60796 Public Stim Wetensch Onderz Nijmegen

48

48

48

60797 Dienstverleningscontract Regio

114

114

124

-9

60874 Wet.Verpl.Publiekrecht.taak

125

125

125

60883 Advies Digitale informatiesyst Nijm

104

104

104

60884 Manifestaties & Educaties Nijmegen

235

235

235

Totaal lasten product

2.616

2.616

2.623

-6

Financiele baten per product

60791 Depot beheer Nijmegen

60792 Directe dienstverlening Nijmegen

-8

-8

-17

10

60797 Dienstverleningscontract Regio

-409

-409

-409

-1

60874 Wet.Verpl.Publiekrecht.taak

-56

-56

-56

Totaal baten product

-473

-473

-483

9

Totaal Borging Publiek Geheugen

2.143

2.143

2.140

3

Toelichting financiën