Product Cultuurhistorie

Omschrijving

Nijmegen kent als oudste stad van Nederland een unieke, historisch gegroeide identiteit. Wij hechten hier groot belang aan en willen de cultuurhistorische rijkdom van de stad als geheel en van de verschillende stadsdelen in het bijzonder, behouden, voortzetten en een actuele betekenis geven in de beleving van de stad. We doen archeologisch, bouwhistorisch en architectuurhistorisch onderzoek, beschermen waar nodig gebouwen, complexen en gebieden, en ondersteunen restauratie en actief beheer van monumenten en archeologische terreinen. We proberen de bewoners en bezoekers van Nijmegen bewust te maken van de cultuurhistorische identiteit van de stad, proberen deze identiteit meer te laten spreken in het stadsbeeld en stimuleren het benutten ervan als inspiratiebron bij ruimtelijke (her)ontwikkeling.
Het brandpunt van onze activiteiten in deze periode is het project Verleden Verbeeld. In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, gehuisvest in de prachtige Mariënburgkapel middenin het bruisende centrum van de stad, kunnen bezoekers en bewoners informatie krijgen over de vele bijzondere plekken in Nijmegen die op ontdekking wachten en wordt een interessant programma aan exposities en activiteiten geboden. Vanuit Verleden Verbeeld worden allerlei initiatieven ontplooid en gestimuleerd om Nijmegen als bijzondere historische plek nog meer onder de aandacht te brengen.

Financieel overzicht

Cultuurhistorie
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61143 Archeologisch beleid en onderzoek

532

532

720

-188

61144 Verleden Verbeeld

522

516

501

16

61145 Bescherming en Instandhouding

648

648

444

203

61272 Restauratie Monumenten

200

50

50

E000017 Externe opdrachten A&M

38

-38

E000187 Externe opdrachten Archeologie

1.788

1.788

1.415

372

Totaal lasten product

3.690

3.533

3.168

366

Financiele baten per product

61143 Archeologisch beleid en onderzoek

-156

61144 Verleden Verbeeld

-2

2

E000017 Externe opdrachten A&M

-65

E000187 Externe opdrachten Archeologie

-1.741

-1.741

-1.275

-465

Totaal baten product

-1.741

-1.741

-1.498

-463

Totaal Cultuurhistorie

1.949

1.793

1.670

-98

Toelichting financiën