Product Vergunningverlening Bouwen

Omschrijving

We dragen bij aan een fysiek veilige en mooie stad door toetsing van ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning.
We toetsen ons deel van de aanvragen aan de bouwkundige- en milieutechnische regels, de brandveiligheidseisen, bestemmingsplannen en de beeldkwaliteitsaspecten. In gevallen dat er sprake is van een meervoudige aanvraag, dragen wij zorg voor de benodigde coördinatie.

Financieel overzicht

Vergunningverlening Bouwen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60288 Omgevingsvergunning act. Bouwen

3.876

3.876

4.052

-176

60289 Omgevingsvergunning advieskosten

206

206

367

-161

60296 Digitalisering

197

197

55

143

60299 Uitvoering beeldkwaliteit

245

245

297

-51

Totaal lasten product

4.524

4.524

4.770

-246

Financiele baten per product

60287 Administratie

6

6

6

60288 Omgevingsvergunning act. Bouwen

-5

-5

-5

60290 Vergunningverlening

-116

-116

-116

60292 Omgevingsvergunning act. Monumenten

60293 Onttrekkingsvergunningen

60294 Omgevingsvergunning act. Reclame

60297 Omgevingsvergunning act. Slopen

60299 Uitvoering beeldkwaliteit

-335

-335

-421

86

61199 Leges Omgevingsvergunning

-3.525

-3.525

-5.074

1.549

Totaal baten product

-3.975

-3.975

-5.496

1.520

Totaal Vergunningverlening Bouwen

548

548

-725

1.274

Toelichting financiën