Product Handhaving en inspectie Bouwen

Omschrijving

Handhaving is een van de belangrijkste publieke taken van Bouwen en Wonen, vanwege de voortdurende zorg en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Dit geven we vorm door actief te controleren op kwaliteit en veiligheid tijdens de bouw, het actief opsporen van illegale activiteiten en het reageren op (woning)klachten.
In het jaarlijkse Integraal Handhavingsprogramma worden door ons handhavingsprioriteiten vastgelegd en worden de beschikbare uren van de verschillende afdelingen voor inspectie en handhaving verdeeld over de reguliere taken en handhavingsprojecten.

Financieel overzicht

Handhaving en inspectie Bouwen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60300 Aanschrijven

1

1

2

-1

60301 Administratie

18

18

18

60302 Inspect nieuwbouw, activiteit Bouwen

16

16

12

4

60311 Inspectie bestaande bouw

-81

-81

19

-100

60988 Naamgeving openbare ruimte

3

3

2

1

Totaal lasten product

-43

-43

35

-78

Financiele baten per product

60300 Aanschrijven

-29

29

Totaal baten product

-29

29

Totaal Handhaving en inspectie Bouwen

-43

-43

6

-49

Toelichting financiën