Product Woonmilieuverbetering

Omschrijving

In dit product staan verbeterprojecten in de fysieke woonomgeving in woonwijken centraal. Hiervoor is in 2013 € 750.000 bulkkrediet beschikbaar vanuit het gemeentelijk investeringsprogramma. Dit product richt zich op de ruimtelijke kwaliteit van groen, natuur en landschap en op de onderlinge samenhang binnen de hoofdgroenstructuur in en om de stad. Het product is gericht op hoofddoelstelling ‘’versterken groene en blauwe allure’’: Wij versterken de groene en blauwe allure van nijmegen en betrekken de burgers hierbij.
Het product kent de volgende deelproducten:
60693-Plan- en coördinatiekosten (=rente en afschrijvingen)
60854-Woonomgevingsverbeteringen/ISV (=voor ISV-projecten)
60855-Woonomgevingsverbeteringen/FIP (=rente en afschrijvingen projecten gemeentelijk krediet Woonmilieuverbetering)
60985-Woonomgevingsverbetering pers. lasten (=ISV-post voor uren programmering, begeleiding en verantwoording ISV-rijkssubsidie)
61250-Mut. Res. PG Woonmilieuverbetering (=administratief, voor verrekening met ISV-subsidies)

Financieel overzicht

Woonmilieuverbetering
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60854 Woonomgevingsverbeteringen / ISV

817

747

832

-85

60855 Woonomgevingsverbeteringen / FIP

1.517

1.506

1.506

60985 Woonomgevingsverbetering pers.lasten

21

Totaal lasten product

2.355

2.253

2.338

-85

Financiele baten per product

60854 Woonomgevingsverbeteringen / ISV

-80

80

60985 Woonomgevingsverbetering pers.lasten

-20

Totaal baten product

-20

-80

80

Totaal Woonmilieuverbetering

2.335

2.253

2.258

-5

Toelichting financiën