Product Bodem

Omschrijving

Door menselijke bedrijvigheid is op veel plaatsen bodemverontreiniging ontstaan. Bodemverontreiniging kan risico’s opleveren voor de menselijke gezondheid en voor de natuur en kan een belemmering vormen voor gewenste activiteiten en ruimtelijke ontwikkelingen. Wij bevorderen het saneren van verontreinigde bodems en het beheersen van de gevolgen van bestaande verontreinigingen en streven ernaar nieuwe bodemverontreinigingen te voorkomen. De Wet bodembescherming en aanverwante regels, het gemeentelijk bodembeleid en landelijke afspraken vormen het kader voor de hierop gerichte activiteiten.

Financieel overzicht

Bodem
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60516 Bodemhandhaving

223

223

208

15

60540 Bodembeheer

49

49

31

18

60542 Bodemsanering ISV

368

365

360

5

60543 Bodemuitvoering

328

363

340

24

60544 Implementatie wet- en regelgeving

89

22

77

-55

60546 Uitv. Waterbel. Aanpak diffuse bron.

21

21

4

17

61070 DUB Bodem

283

279

393

-114

E000205 E-projecten Bodem

33

33

10

22

E000217 E-projecten Bodem (compensabel)

182

137

104

33

Totaal lasten product

1.576

1.492

1.528

-36

Financiele baten per product

60540 Bodembeheer

-19

-19

-11

-7

60543 Bodemuitvoering

-15

-15

-61

47

60544 Implementatie wet- en regelgeving

-16

-16

-16

E000205 E-projecten Bodem

-33

-33

-33

E000217 E-projecten Bodem (compensabel)

-182

-137

-104

-33

Totaal baten product

-263

-218

-177

-41

Totaal Bodem

1.313

1.274

1.351

-77

Toelichting financiën