Product Geluid

Omschrijving

Geluid is een van de moeilijkst beheersbare thema’s binnen het beleidsveld Milieu. Er wordt steeds meer geluid geproduceerd waar mensen hinder van kunnen ondervinden. Naast burenlawaai is vooral verkeer is een belangrijke hinderbron. Door slaapstoornissen en stress kunnen gezondheidsproblemen ontstaan. Dit willen we zoveel mogelijk verhinderen. De Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer, de APV en het Nijmeegs Geluidsbeleid zijn de belangrijkste kaders voor dit product. Wij voeren wettelijke taken uit en voeren onderzoeken uit ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen, woningbouw, verkeersplannen, milieuvergunningen voor bedrijven. We handhaven bij overlast zoals bij evenementen en bouwwerkzaamheden. Tevens worden jaarlijks woningen geïsoleerd die in het gemeentelijke uitvoeringsprogramma gevelisolatie staan.

Financieel overzicht

Geluid
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60519 Bestuursadvisering

238

233

155

79

60520 Geluidssanering ISV

279

314

239

75

60521 Geluidsvrsch. industrie en bedrijven

64

64

60

5

60522 Geluidsvrsch. RO en woningbouw

7

7

14

-7

60523 Geluidsvrsch. verkeersinfrastructuur

25

25

17

8

60524 Handhaving, klachtenafhandeling

60

60

63

-2

61316 SSV gevelisolatie

4

E000189 E-projecten Geluid

13

13

12

2

E000215 E-projecten Geluid (compensabel)

2

2

2

Totaal lasten product

690

720

564

160

Financiele baten per product

60519 Bestuursadvisering

-108

-68

-65

-3

60524 Handhaving, klachtenafhandeling

-2

61316 SSV gevelisolatie

-4

E000189 E-projecten Geluid

-13

-13

-2

-11

E000215 E-projecten Geluid (compensabel)

-2

-2

-2

Totaal baten product

-123

-83

-73

-16

Totaal Geluid

566

636

491

144

Toelichting financiën