Product Woonruimteverdeling

Omschrijving

Zolang er een tekort aan woningen is, is een rechtvaardige verdeling van die schaarste een maatschappelijk belang. Dat doen we via de woonruimteverdeling. We overleggen met de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de corporaties over de hoofdlijnen van het beleid. Vervolgens maken we afspraken met de corporaties over de uitvoering. In 2012 is de Regionale Huisvestingsverordening aangepast. De wijzigingen zijn gericht op meer doorstroming en betere kansen voor starters. De nieuwe regels worden in 2013 van kracht. De effecten van de nieuwe regels gaan we goed monitoren.

Financieel overzicht

Woonruimteverdeling
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60239 Bijdr. Adv.kst entree Adv.GGD/PNW

1

1

1

60240 Monitoring

22

22

1

21

61016 Huurgewenning

61154 Uren beleidsontwikkeling

-11

-11

22

-33

61156 Uren onderzoek woonruimte

1

1

1

Totaal lasten product

13

13

25

-11

Totaal Woonruimteverdeling

13

13

25

-11

Toelichting financiën