Product Promotie

Omschrijving

Nationaal en internationaal concurreren steden in toenemende mate met elkaar. Onder andere als het gaat om het vasthouden en aantrekken van bewoners, bedrijven, bezoekers en kenniswerkers. Citymarketing en promotie beoogt nu juist bewoners, bedrijven, bezoekers en kenniswerkers vast te houden en aan te trekken. Op basis van het geformuleerde citymarketingbeleid voeren we dit langs twee sporen uit.

  • Bewijzen en profileren: de historische momenten nutten we met onderscheidende en nieuwswaardige activiteiten uit. Dat doen wij met wisselende partners in diverse bondgenootschappen. Dit moet vooral leiden tot free publicity.
  • Beweren en promoten: Altijd Nijmegen rollen we uit met behulp van citydressing en merchandising, maar ook tijdens de grote evenementen is Altijd Nijmegen vanzelfsprekend nadrukkelijk zichtbaar. Themacampagnes zijn de vervolgstap.

Samenhang met de andere producten van het programma Citymarketing en externe betrekkingen is van belang, vooral met (inter)nationale samenwerking en public affairs.

Financieel overzicht

Promotie
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61062 Promotieprojecten

182

182

182

E000039 Focus Citymarketing

317

317

595

-278

Totaal lasten product

499

499

777

-278

Financiele baten per product

E000039 Focus Citymarketing

-1

-1

-25

24

Totaal baten product

-1

-1

-25

24

Totaal Promotie

498

498

752

-255

Toelichting financiën