Product (Inter)nat.samenwerk.&public affairs

Omschrijving

Voor het realiseren van onze stedelijke beleidsdoelen en grote projecten hebben we medewerking nodig van uiteenlopende externe partijen. Om die medewerking te verkrijgen moeten we de belangen van Nijmegen goed onder de aandacht brengen. Daarvoor ondernemen we activiteiten op het vlak van externe oriëntatie, subsidie-acquisitie, gerichte lobby en public affairs richting onder meer: de rijksoverheid, Europese overheidsorganisaties, de provincie Gelderland, (Duitse) buurgemeenten, de stadsregio Arnhem Nijmegen, de Euregio, grote instellingen (zoals de universiteit), bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties. We maken daarbij in toenemende mate gebruik van de historische positie van onze stad.
Voor het realiseren van doelen en projecten die de gemeentegrenzen overschrijden werken we samen met andere gemeenten en organisaties binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen, grotere steden in Gelderland en Nederland en grensoverschrijdend binnen de Euregio Rijn Waal, Stedenbanden en Europese netwerken.

Financieel overzicht

(Inter)nat.samenwerk.&public affairs
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60689 Knelpuntbudget ISV

25

38

10

28

60694 Procesmanagement GSB

383

333

353

-20

61057 Samenwerking KAN

565

565

566

61058 Samenwerking Euregio

69

69

61

7

61059 Externe Geldstromen

151

151

151

61060 Public Affairs

104

137

157

-20

Totaal lasten product

1.297

1.293

1.298

-5

Financiele baten per product

60694 Procesmanagement GSB

-65

60927 Mut. res. PG MOP

-254

254

61060 Public Affairs

-50

-37

-13

Totaal baten product

-65

-50

-291

241

Totaal (Inter)nat.samenwerk.&public affairs

1.232

1.243

1.007

237

Toelichting financiën