Product Stedenbanden

Omschrijving

We onderhouden gemeentelijke en particuliere stedenbandrelaties met Masaya (Nicaragua), Pskov (Rusland) en Gaziantep (Turkije). De stedenband met Gaziantep heeft een sociaal-economische doelstelling. Er is een jaarlijks budget beschikbaar van €35.000,- waarmee contacten tussen organisaties in Gaziantep en Nijmegen tot stand gebracht kunnen worden. We stimuleren zo (vriendschappelijke) contacten tussen overheden, individuele burgers, ondernemers en organisaties. Ook de gemeenten leren van elkaar.
We subsidiëren de particuliere stedenbandstichtingen Nijmegen-Massaya (SSNM) en Nijmegen-Pskov (SSNP) Met dit geld kunnen zij een groot deel van hun organisatiekosten betalen. Tot en met 2010 hebben wij enkele malen een beroep kunnen doen op extra, projectmatig inzetbare middelen uit de programma’s die door VNG-International worden beheerd: LOGO South (Masaya) en LOGO East (Pskov en Gaziantep). Deze programma’s zijn voorlopig in de koelkast gezet vanwege de bezuinigingen op rijksniveau.

Financieel overzicht

Stedenbanden
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60078 Overige projecten IOS

55

55

47

8

60079 Stedenband Pskov

39

39

31

8

60080 Stedenbanden met Masaya

-1

-1

-1

Totaal lasten product

93

93

77

16

Financiele baten per product

60078 Overige projecten IOS

-3

Totaal baten product

-3

Totaal Stedenbanden

93

93

74

16

Toelichting financiën