Product Coordinatie evenementen beleid

Omschrijving

Financieel overzicht

Coordinatie evenementen beleid
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60067 4-5 mei

28

28

28

60068 Koninginnedag Beleid

14

14

14

60070 4-Daagse beheer

391

303

312

-9

60073 Overige Evenementen beheer

196

204

214

-10

60074 Vierdaagse beleid

635

686

690

-3

60075 Vergunningen 4-Daagse

209

219

218

1

60880 Vierdaagsefeesten comm.

19

6

17

-11

61148 Vergunningen overige evenementen

285

320

317

2

61161 Vierdaagse podia (geluid)

28

24

19

4

E000177 SB Part.opdr. Coord. evenementen

Totaal lasten product

1.804

1.804

1.829

-25

Financiele baten per product

60070 4-Daagse beheer

-123

-123

-98

-25

60073 Overige Evenementen beheer

-26

60074 Vierdaagse beleid

-6

-6

-6

60075 Vergunningen 4-Daagse

-95

-20

-36

16

61148 Vergunningen overige evenementen

-32

-7

-7

Totaal baten product

-256

-156

-160

-22

Totaal Coordinatie evenementen beleid

1.548

1.648

1.669

-47

Toelichting financiën