Product Vergunningverlening & handhaving

Omschrijving

Vergunningverlening en handhaving dragen bij aan het realiseren van veiligheidsbeleid. Regelgeving  en richtlijnen moeten helder zijn en het werkproces goed georganiseerd ten behoeve van de veiligheid en de leefbaarheid. Daarnaast hebben burgers behoefte aan een betrouwbare overheid. De mate waarin burgers de gemeente als een betrouwbare instantie beoordelen is van invloed op hun veiligheidsgevoel.

De belangrijkste activiteiten binnen deze productgroep zijn:

  • Advisering over de organisatie van vergunningen en handhaving binnen de gemeente.
  • Procescoördinatie van de complexe integrale vergunning- en handhavingsdossiers.
  • Regie op de integrale handhaving in probleemgebieden.
  • Tactische coördinatie van de handhaving bij grote evenementen.
  • Uitvoering van de Wet Bibob.
  • Het regisseren van de repressieve aanpak van ernstige woonoverlastcases.

Daarnaast maakt de vergunningverlening op grond van de APV en van bijzondere wetgeving  onderdeel uit van het programma Veiligheid. Het gaat hier om zo’n 30 vergunningproducten waarmee we activiteiten in de openbare ruimte reguleren (veelal op grond van de APV), zoals evenementen, standplaatsen, maar ook vergunningen waarbij het lokaal bestuur (vaak het bestuursorgaan burgemeester) op grond van landelijke wetgeving bevoegd gezag is (bijvoorbeeld: Drank – en Horecawet en de Wet op de Kansspelen).

Financieel overzicht

Vergunningverlening & handhaving
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60041 Kwaliteitszorg vergunningen

198

198

198

60043 Kwaliteitszorg handhaving

198

198

198

61043 Coordinatie Complexe dossiers

99

99

99

61044 Beleidsontwikkeling op onderwerpen

99

99

99

Totaal lasten product

595

595

595

Totaal Vergunningverlening & handhaving

595

595

595

Toelichting financiën

Er zijn geen verschillen tussen de begroting en de realisatie.