Product Dienstverlening

Omschrijving

In dit product is de dienstverlening omschreven die bureau Publieksinformatie (KCC) uitvoert.
De gemeente heeft één telefoonnummer ( 14024). Hier komen jaarlijks meer dan 200.000 telefonische vragen binnen.  Bureau Publieksinformatie beantwoordt de eerstelijns vragen, zoveel als mogelijk, in één keer.  Specialistische vragen worden doorverbonden naar de vakafdeling. We zorgen dat onze informatie op de website en in de mailings voor klanten duidelijk is, zodat we onnodige telefoontjes voorkomen. De personele inzet stemmen we af op het aantal aangeboden telefoontjes. De klanttevredenheid en de kwaliteit worden jaarlijks gemeten.

In de hal van de Stadswinkel kan de klant zelf een ticket verkrijgen via de zuil. In piekperioden ondersteunt de gastvrouw bij het ontvangen van klanten door te klant te verwijzen naar het juiste loket of een afspraak te maken of te ondersteunen bij het gebruik maken van de internetpc.

Klanten kunnen in de hal inzage krijgen in de vergunningen of bestemmingsplannen. De Publieksbalie beantwoordt vragen over het gemeentelijk beleid.

Bureau Publieksinformatie  actualiseert en beheert de content van de digitale balie (digitaal loket).

Financieel overzicht

Dienstverlening
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61138 Dienstverlening

1.440

1.463

1.463

Totaal lasten product

1.440

1.463

1.463

Totaal Dienstverlening

1.440

1.463

1.463

Toelichting financiën