Product Burgerzaken

Omschrijving

Binnen de Stadswinkel ontvangt de balie Publieksdienstverlening jaarlijks minimaal 125.000 bezoekers voor hoofdzakelijk producten op het terrein van burgerzaken. De meeste bezoekers komen aan de balie voor een paspoort of rijbewijs. Ongeveer 125.000 klantcontacten vinden aan deze balies plaats. Het Steunpunt Stadswinkel in de Dukenburg is beperkter geopend, maar ook hier worden o.a. rijbewijzen, reisdocumenten  verstrekt. Ongeveer 16% van de klanten bezoekt het Steunpunt.  We streven ernaar dat onze klanten gemiddeld niet langer dan  15 minuten wachten. Een klant op afspraak helpen wij binnen 5 minuten.

In de ochtend helpen wij klanten op vrije inloop en/of afspraak en in de middag uitsluitend op afspraak. De klant kan thuis via internet de afspraak maken, verzetten of annuleren.

Naast de fysieke balie handelen we klantvragen op het terrein van burgerzaken digitaal, telefonisch of per post af.

Specialistische klantvragen (naturalisaties) handelt bureau Burgerzaken  uitsluitend op afspraak af.
Vanaf januari 2014 verstrekt het loket Register Niet-ingezetenen (onderdeel van bureau Burgerzaken)  aan niet-ingezetenen een burgerservicenummer.

Wij sluiten  op jaarbasis gemiddeld 600-700 huwelijken. Vanaf 2014 sluiten wij ook huwelijken in de Stadswinkel.

Aan de hand van onderzoeken en signalen actualiseren wij onze Basisregistratie Personen.

Het bureau Burgerzaken organiseert de verkiezingen en eventuele referenda.

Financieel overzicht

Burgerzaken
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60021 Burgerlijke stand

1.280

1.272

1.280

-9

60022 BRP

493

518

529

-11

60023 Reisdocumenten

1.503

1.888

1.912

-24

60024 Rijbewijzen

382

380

338

43

60026 Naturalisatie

299

213

234

-21

60028 VOG

195

174

173

1

60029 Verkiezingen/referenda

1.087

965

953

12

61266 RNI-loket

400

400

390

11

Totaal lasten product

5.639

5.811

5.808

3

Financiele baten per product

60021 Burgerlijke stand

-336

-276

-287

11

60022 BRP

-164

-152

-157

6

60023 Reisdocumenten

-1.687

-1.981

-2.020

38

60024 Rijbewijzen

-542

-558

-533

-25

60026 Naturalisatie

-217

-108

-131

22

60028 VOG

-207

-180

-180

60029 Verkiezingen/referenda

-1

61266 RNI-loket

-305

-305

-318

14

Totaal baten product

-3.460

-3.560

-3.627

66

Totaal Burgerzaken

2.179

2.251

2.181

69

Toelichting financiën