Wijken

Algemeen

Het programma Wijkontwikkeling zet in op een samenhangende aanpak van kansen en problemen op het terrein van leefbaarheid en veiligheid in de wijken. We werken daarvoor samen met bewoners, ondernemers en professionele netwerken in de wijken (o.a. rondom wonen en woonomgeving, overlast en veiligheid, onderwijs, zorg en hulp)  We stimuleren verbindingen van deze buitenwereld met onze eigen organisatie en tussen de verschillende netwerken in de wijk (o.a. via wijkmedia).  We maken wijkaanpakprogramma’s. We vertrouwen op de kracht van de wijkgemeenschap, al heeft die af en toe wat hulp nodig: financieel of met raad en daad. Daar waar nodig  interveniëren we: bijvoorbeeld als wijken en buurten achterblijven of als er overlast is.

Wat hebben we bereikt

Hoewel het jaar 2014 nog niet via de stads – en wijkmonitor in beeld is, hebben we de indruk dat leefbaarheids- en veiligheidsrisico’s weliswaar in een aantal aandachtsgebieden en in kleinere probleemgebiedjes aanwezig blijven, maar in algemene zin zijn verminderd. Daarnaast zien we vele vormen van bewonersparticipatie ontstaan: al dan niet in georganiseerd verband, tijdelijk en structureel, succesvol en minder geslaagd. Een trend is wel dat bewoners minder aan vaste structuren hechten, maar liever actief zijn met concrete acties en eigen netwerken vormen. We zien daarbij een toenemend gebruik van social media. We hebben daarom de ontwikkeling van buurtsites volgens het “Mijnbuurtje” format ondersteund. Bewoners kiezen de vorm die het beste bij hen past. Ook de ‘analoge’ wijkbladen blijven ook een belangrijke vorm van communicatie in de wijk.
We ontwikkelden nieuwe stijl wijkaanpakprogramma’s :  1 wijk, 1 plan . Daarbij gaan we steeds meer ‘online’.  Het zijn  geen alles omvattende integrale statische visies.  Met de wijkaanpakprogramma’s nieuwe stijl ontsluiten we kennis van de wijknetwerken, van de ontwikkelingen in de wijken en de inzet van allerlei partijen , waaronder bewoners.  Daarmee helpen we contact binnen de wijk en tussen de wijk, de gemeente en andere instanties te vergemakkelijken en voorzien we partijen van inspiratie om in beweging te komen, om mee te bouwen aan het leefklimaat in de wijk
We hielpen de STIPs en Sociale Wijkteams op een goede manier ‘te landen’ in de wijken en zorgden mede dat ze goed aansluiten op de bestaande netwerken in de wijken. We zijn actief betrokken geweest bij het formuleren van het bestek voor de inzet van de W4 partijen in de wijken.
De speeltuinen en speelvoorzieningen staan er overwegend goed bij.  We laten we ons niet meer door de speelnorm, maar door bewonersparticipatie leiden bij het aanleggen van nieuwe speelplekken. Bij de kinderboerderijen is de milieu-educatiefunctie versterkt. Het dagelijks beheer van 3 kinderboerderijen is per 1 januari 2015 overgedragen aan zorginstellingen in de stad.

Indicatoren

Indicatoren

Realisatie 2011

doelstelling
2013

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

1.1 Bewonerswaardering woon- en leefklimaat (schaalscore evaluatie buurt)

1.1 stad

7,5

0

7,6

0

1.1a aandachtsgebiedenNijmegen-centrum

7,3

0

7,3

0

1.1b aandachtsgebieden Oude stadswijken

6,8

+

6,8

+

1.1c aandachtsgebieden Nieuw west

6,8

+

6,9

+

1.1d Hatert

6,7

+

6,9

+

1.1e aandachtsgebieden Dukenburg

6,4

+

6,8

+

1.2 rapportcijfer woonomgeving

1.2 Stad

7,5

0

7,5

0

1.2a aandachtsgebieden Nijmegen-centrum

7,4

0

7,5

0

1.2b aandachtsgebieden Oude stadswijken

6,8

0

7,0

0

1.2c aandachtsgebieden Nieuw west

6,9

0

7,0

0

1.2d aandachtsgebied Hatert

6,9

0

7,2

0

1.2e aandachtsgebieden Dukenburg

6,8

0

6,9

0

1.2f aandachtsgebieden Lindenholt

6,9

+

7,0

+

Indicatoren

Realisatie 2011

doelstelling
2013

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

2. Schaalscore sociale kwaliteit woonomgeving

2. Stad

5,9

0

5,9

0

2.a aandachtsgebied Nijmegen-centrum

4,9

0

4,8

0

2.b aandachtsgebieden Oude stadswijken

5,6

+

5,5

+

2.c aandachtsgebieden Nieuw west

5,3

+

5,5

+

2.d aandachtsgebied Hatert

5,4

0

5,8

0

2.e aandachtsgebieden Dukenburg

5,3

+

5,6

+

2.f aandachtsgebieden en Lindenholt

5,1

+

5,4

+

Indicatoren

Realisatie 2011

doelstelling
2013

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

3. % onveilig voelen in eigen buurt

3. Stad

19%

18 %

3.a aandachtsgebied Nijmegen-centrum

26,4%

-

27 %

-

3.b aandachtsgebieden Oude stadswijken

23%

- -

26 %

- -

3.c aandachtsgebieden Nieuw west

26,5%

-

25 %

-

3.d aandachtsgebied Hatert

24,7%

-

25 %

-

3.e aandachtsgebieden Dukenburg

29,6%

-

24 %

-

3.f aandachtsgebieden Lindenholt

23,5%

0

24 %

0

Voor een overzicht van de indicatoren van de stads- en wijkmonitor verwijzen we naar de programmatekst. Voor 2014 zijn geen recente cijfers beschikbaar, de wijkmonitor komt maar 1 keer per 2 jaar uit. De meest recente was 2013.

Wijken
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Wijkaccommodaties

9.530

9.502

9.498

4

Flexibele wijkaanpak

183

183

161

21

Dukenburg-wijkaanpak

493

501

459

42

Lindenholt-wijkaanpak

297

300

264

36

Midden-wijkaanpak

341

349

317

32

Nieuw-West-wijkaanpak

295

298

301

-3

Oost-wijkaanpak

115

117

108

10

Oud-West-wijkaanpak

391

393

421

-28

Stadscentrum-wijkaanpak

190

193

190

3

Nijm-Noord-wijkaanpak

229

231

234

-4

Zuid-wijkaanpak

337

340

364

-24

Wijkposten

Speelvoorzieningen

1.826

1.826

1.880

-54

Totaal lasten product

14.227

14.234

14.198

36

Financiele baten per product

Wijkaccommodaties

-2.169

-2.169

-2.169

Flexibele wijkaanpak

Dukenburg-wijkaanpak

Lindenholt-wijkaanpak

Midden-wijkaanpak

Nieuw-West-wijkaanpak

Oost-wijkaanpak

Oud-West-wijkaanpak

Stadscentrum-wijkaanpak

Nijm-Noord-wijkaanpak

Zuid-wijkaanpak

Wijkposten

Speelvoorzieningen

-364

-364

-374

10

Totaal baten product

-2.533

-2.533

-2.544

11

Totaal Wijken

11.694

11.701

11.655

46