Grondbeleid

Algemeen

Grondbeleid is geen doel op zich. Het is ‘dienstbaar’ aan ruimtelijk beleid en sectoraal beleid zoals wonen, werken, mobiliteit en recreëren. Voor het programma Grondbeleid is de belangrijkste uitdaging om maatschappelijk gewenst grondgebruik te realiseren met een goede verdeling van kosten en opbrengsten.

Wat hebben we bereikt

Een kleine opsomming van een aantal projecten.
De realisering van de verschillende opgaven op de TPG locatie naderen hun afronding. Poppodium Doornroosje (concertzalen voor respectievelijk 400 en 1100 bezoekers) is reeds sinds 1 oktober 2014 in gebruik. Het fietstransferium (4000 plaatsen) wordt officieel geopend op 10 december 2014. De officiële opening van de studentenhuisvesting van SSHN – in totaal 430 eenheden - is gepland voor februari 2015.
De eigenaar van de witte spoorwegloods aan het Ooijse Sluispad is halverwege 2014 gestart met het herstel van dit monument.
Voor Knoop Winkelsteeg kan worden gemeld dat begin december 2014 station Nijmegen Goffert is geopend.
Voor de locatie aan de Streekweg geldt dat het plan voor de vestiging van een uitvaartcentrum onherroepelijk is geworden.
De herstructurering van het maisonnettegebied in Dukenburg is inmiddels ook in volle gang. De gerenoveerde woningen zijn opgeleverd en inmiddels al weer bewoond. De bouw van het Mondial College in Lindenholt Noord is gereed en de school is in gebruik genomen.
Ook de bouw van het voorzieningenhart Waterkwartier is gereed gekomen. De nieuwbouw van het Canisius College aan de Berg en Dalseweg is medio 2014 gestart. Tevens is het PRO College gestart met de nieuwbouwwerkzaamheden op de Dennenstraat.
De herontwikkeling van Plein ’44 is gereed, over de kwaliteit van de bestrating op het plein is de gemeente nog in overleg met ING Real Estate.
In de Waalsprong zijn in 2014  de werkzaamheden voor het Splitsingspunt Lent en Westelijke Parallelroute afgerond. De tijdelijke fietsbrug over de Prins Mauritssingel is verwijderd en heeft plaats gemaakt voor de ontwikkeling van hotel Van der Valk. Voor deze hotelontwikkeling is op 3 september 2014 het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en is de grond verkocht in 2014. In knoop Ressen is de koopovereenkomst getekend met Cinemec voor de realisatie van een bioscoop.
De realisatie van de Stadsbrug en de reconstructie van de Energieweg is gereed.
Het project Ruimte voor de Waal - Nijmegen is volop in realisatie. De fysieke resultaten zijn in het projectgebied goed zichtbaar. Vrijwel alle objecten zijn in uitvoering en lopen conform planning.

De inrichting van de kade is in volle gang en dit levert een mooi beeld van het eindresultaat op.
In het Valkhofkwartier is oktober 2014 de nieuwe brug over ’t Meertje, te weten de Ooypoort, in gebruik genomen. Tevens is het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van de Bastei, het museum voor natuur en cultuurhistorie,  onherroepelijk geworden en kan in februari 2015 worden gestart met de bouw.
In het Waalfront is de bouw van het eerste deelplan, te weten de Handelskade gestart. Hier wordt een programma van 534 appartementen en commerciële voorzieningen gerealiseerd. De eerste woningen op de Handelskade zullen in 2016 worden opgeleverd.

De uitkomsten van de onderzoeken naar de woningmarktsituatie (WoON 2012 en Facton) betekenen dat een nadere overweging van de woningbouw programmering noodzakelijk is, vooral kwalitatief.
Dit leidt er toe dat wij inzetten om sommige projecten te gaan temporiseren, omzetten of uitstellen.
Enkele voorbeelden hiervan in de bestaande stad waar inmiddels op is ingezet:

  • Van Schuijlenburgweg: inzetten voor vooral zorg en faseren.
  • Spoorzone/westzijde (UWV locatie): tijdelijke inzet voor studenten/starters.
  • Zwanenveld/ROC: inzetten voor vooral zorg en faseren.
  • Hart van Dukenburg: locaties waar geen zorg voorzien is niet  actief op de markt brengen
  • Groesbeekse-/Heijendaalseweg; minder woningen; (bijna) geen appartementen meer.
  • Woontoren Eerste Oude Heselaan: doorgeschoven (2020)

Voor de onderwijshuisvesting is specifiek per deelproject gekeken of temporiseren, omzetten of uitstellen m.b.t. de woningbouwprogrammering mogelijk is.

Indicatoren

Grondbeleid
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Instrumenten Grondbeleid

7.092

8.970

18.407

-9.437

Stedelijke Ontwikkelingsprojecten

17.480

15.456

23.419

-7.963

Waalsprong

31.008

21.519

54.033

-32.514

Woningbouwprojecten

382

2.352

7.063

-4.712

Bedrijvigheidsprojecten

2.771

5.119

4.688

431

Herstructureringsprojecten

6.334

4.428

6.762

-2.334

Stadscentrum

2.557

7.345

8.948

-1.603

Koers West

19.506

26.599

18.845

7.753

Maatschappelijk Vastgoedprojecten

10.937

15.624

16.060

-436

Dijkteruglegging

104.038

104.501

73.752

30.749

Totaal lasten product

202.106

211.914

231.979

-20.065

Financiele baten per product

Instrumenten Grondbeleid

-1.548

-4.309

-13.776

9.466

Stedelijke Ontwikkelingsprojecten

-17.480

-15.456

-23.358

7.901

Waalsprong

-31.008

-21.519

-54.113

32.594

Woningbouwprojecten

-382

-1.126

-5.833

4.707

Bedrijvigheidsprojecten

-2.771

-5.119

-4.676

-443

Herstructureringsprojecten

-6.334

-4.428

-6.776

2.348

Stadscentrum

-2.557

-7.345

-8.918

1.573

Koers West

-19.506

-26.599

-18.809

-7.790

Maatschappelijk Vastgoedprojecten

-10.937

-15.624

-16.035

410

Dijkteruglegging

-104.038

-104.501

-73.829

-30.672

Totaal baten product

-196.562

-206.027

-226.122

20.095

Totaal Grondbeleid

5.544

5.887

5.858

30