Subsidiestaat

Programma/ product

Begroot

Betaald

Restant

Personeel en Organisatie

5.000

0

5.000

Totaal programma Bestuur en Middelen

5.000

0

5.000

Coördinatie evenementen beleid

513.792

513.792

0

Stedenbanden

72.698

33.699

39.000

Totaal  Citymarketing & Externe betrekkingen

586.490

547.491

39.000

Culturele infrastructuur

12.355.480

12.351.443

4.037

Cultuureducatie en amateurkunst

4.168.302

4.159.690

8.612

Ontwikkeling van de Kunsten

1.050.969

1.040.225

10.744

Totaal programma Cultuur

17.574.751

17.551.358

23.393

Stimulering bedrijvigheid

732.683

775.493

-42.811

Totaal  programma  Economie & Toerisme

732.683

775.493

-42.811

Groen, natuur en landschap

343.829

270.699

73.130

Totaal  programma Groen & Water

343.829

270.699

73.130

Klimaat

1.054.199

946.149

108.050

Lucht

28.250

22.965

5.285

Totaal programma Klimaat & Energie

1.082.449

969.113

113.336

Verkeer

0

8.000

-8.000

Totaal  programma Mobiliteit

0

8.000

-8.000

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

913.689

1.047.797

-134.108

Stimuleren ontwikkelingskansen

7.785.783

7.646.027

139.756

Totaal  programma Onderwijs

8.699.472

8.693.824

5.648

Integraal beheer openbare ruimte

0

6.589

-6.589

Totaal programma openbare Ruimte

0

6.589

-6.589

Cultuurhistorie

43.000

50.000

-7.000

Totaal  programma Ruimte & Cultuurhistorie

43.000

50.000

-7.000

Kwalitatief goede sportaccommodaties

2.035.473

2.029.442

6.031

Ondersteuning topsportklimaat

47.845

47.845

0

Sportstimulering

93.875

85.133

8.742

Versterken sportverenigingen

179.911

145.769

34.142

Totaal  programma Sport

2.357.104

2.308.189

48.915

Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid

40.000

40.000

0

Totaal per programma Veiligheid

40.000

40.000

0

Armoedebestrijding

1.688.583

1.567.066

121.517

Inburgering

170.000

170.000

0

Werk

604.974

450.102

154.872

Totaal  programma  Werk & Inkomen

2.463.557

2.187.168

276.389

Flexibele wijkaanpak

33.463

-33.463

Dukenburg-wijkaanpak

94.540

67.174

27.366

Lindenholt-wijkaanpak

79.992

51.593

28.399

Midden-wijkaanpak

86.940

27.343

59.597

Nieuw-West-wijkaanpak

45.832

39.077

6.755

Nijm-Noord-wijkaanpak

24.511

19.131

5.380

Oost-wijkaanpak

54.905

44.439

10.466

Oud-West-wijkaanpak

75.007

59.087

15.920

Speelvoorzieningen

7.306

7.000

306

Stadscentrum-wijkaanpak

34.748

31.685

3.063

Zuid-wijkaanpak

47.892

27.037

20.855

Totaal  programma Wijken

551.673

407.029

144.644

Woningbouwbeleid en herstructurering

14.970

10.540

4.430

Doelgroepen

143.474

127.686

15.788

Totaal  programma Wonen

158.444

138.226

20.218

Diversiteit

1.216.905

1.208.105

8.800

Jeugd

4.261.160

4.251.856

9.304

Maatschappelijke opvang

13.231.610

12.993.182

238.428

Publieke Gezondheid

554.146

554.146

0

Welzijn

11.467.052

11.463.460

3.592

Totaal  programma  Zorg & Welzijn

30.730.873

30.470.749

260.124