Reserve Duurzaamheidsmaatregelen

Naam reserve

Reserve duurzaamheidsmaatregelen

Soort reserve

bestemmingsreserve

Nummer

F057

Instellingsdatum raadsbesluit

29 mei 2013

Doel

De reserve heeft ten doel om, ter uitvoering van het vliegwielprincipe “Duurzaamheid voor Duurzaamheid”, de besparingen uit duurzaamheidsmaatregelen te reserveren als dekking voor de bijbehorende (kapitaal)lasten en voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Bestedingsplan

Dekking kapitaallasten duurzaamheidsinvesteringen

Voeding van de reserve

Voornamelijk besparingen op energielasten bij de diverse gemeentelijke locaties.

Wordt rente toegevoegd?

Neen

Gewenste omvang

Niet vooraf gedefinieerd; afhankelijk van de concrete invulling van de duurzaamheidsinvesteringen. De kapitaallasten van deze investeringen moeten hieruit in ieder geval kunnen worden gedekt.

Einddatum reserve

Niet bepaald.

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

120

Toevoegingen:

85/2013 Uitvoeringsplan verduurzaming vastgoedportefeuille

136