Reserve Gesubsidieerde arbeid

Naam reserve

Reserve gesubsidieerde arbeid

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F052

Instellingsdatum raadsbesluit

11 juni 2014
40/2014 jaarrekening 2013

Doel

Het egaliseren van de uitgaven die verband houden met de afbouw van de gesubsidieerde arbeid. Bij de besluitvorming over de vaststelling van de “Beleidsregels afbouw gesubsidieerde banen” is ook de programmering van de inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen vastgesteld.

Bestedingsplan

Beleidsregels afbouw gesubsidieerde banen en de Overeenkomst met Breed met betrekking tot de overgang van WIW- en ID-medewerkers naar de WSW.
In 2014 is er vanuit de reserve € 0,15 mln ingezet voor kosten van de afkoopregeling oud WIW-ers en € 0,455 mln voor de kosten die verband houden met de overstap van WSW-geïndiceerde WIW-ers en ID-ers naar Breed/WSW.

Voeding van de reserve

De reserve werd  eenmalig gevoed uit de middelen die de Raad voor de afbouw van de gesubsidieerde arbeid beschikbaar had gesteld.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Programmering en kwantificering van de in te zetten instrumenten uit bovengenoemde notitie.

Einddatum reserve

Niet bepaald.

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

2.833

Onttrekking:

Jaarrekening 2014

-607