Reserve Volkshuisvesting

Naam reserve

Reserve Volkshuisvesting

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F055

Instellingsdatum raadsbesluit

3-12-2014
129/2014

Doel

Een goede besteding van de vrijvallende BWS-middelen binnen de voorwaarden van de Stadsregio.

Bestedingsplan

Het gehele bedrag zal in 2015 worden besteedt aan projecten wonen met zorg.

Voeding van de reserve

In 2014 heeft de finale afrekening plaatsgevonden van de BWS-regeling (Besluit Woning gebonden Subsidies).De Stadsregio heeft besloten deze middelen, die moeten worden ingezet voor doelen in de volkshuisvesting en ter aanvulling op de afrekening van 2013, naar de deelnemende regiogemeente over te maken. Het bedrag voor Nijmegen bedraagt € 198.219. Rekening houdende met de doelstelling van deze middelen moeten deze, conform raadsbesluit nr. 104/2013 van 18 september 2013, toegevoegd worden aan onze BWS reserve.

Wordt rente toegevoegd?

neen

Gewenste omvang

n.v.t.

Einddatum reserve

n.v.t.

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

0

Toevoegingen:

104/2013 besteding vrijvallende BWS-middelen

199