Reserve Waalsprong

Naam reserve

Reserve Waalsprong

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F003

Instellingsdatum raadsbesluit

16 mei 2001

Doel

Het kunnen opvangen van exploitatieverschillen uitbreidingsplan Nijmegen-Noord.

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

OZB, rioolrecht en gemeentefondsopbrengsten die verband houden met de groei van Nijmegen-Noord.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Jaarlijks te bepalen a.d.h.v. kosten-baten analyse.

Einddatum reserve

2022

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

1.912

Onttrekkingen:

134/2010 stadsbegroting 2011/2014

-914

Stortingen:

134/2010 stadsbegroting 2011/2014

199