Renterisiconorm

BEREKENEN RENTERISICO OP DE VASTE SCHULD

Op deze staat dient eenmaal per jaar over het voorgaande jaar het renterisico op de vaste schuld te worden gerapporteerd. Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele openbaar lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de financieringsparagraaf bij het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden.

x € 1.000

[1]

Renteherzieningen

2.732

[2]

Aflossingen

14.324

[3]

Renterisico (1+2)

17.056

[4]

Renterisiconorm

152.200

[5a] = [4>3]

Ruimte onder renterisiconorm

135.144

[5b] = [3>4]

Overschrijding renterisiconorm

Berekening: Begrotingstotaal jaar 2014

[4a]

Begrotingstotaal

761.000

[4b]

Percentage regeling

20%

[4] = [4a] x [4b]/100

Renterisiconorm

152.200