Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de toegestane kortlopende financiering. Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie weer in realisatie tot de kasgeldlimiet per kwartaal in 2014.

Gegevens liquiditeitspositie over het jaar 2014 ( modelstaat A )
Provincie Gelderland, gemeente Nijmegen

Berekening liquiditeitspositie

bedragen x  € 1.000,-

1.

Vlottende (korte) schuld

jan

75.000

apr

80.000

jul

114.000

okt

147.000

feb

70.000

mei

95.000

aug

106.000

nov

142.000

mrt

65.000

jun

63.000

sep

128.000

dec

140.000

2.

Vlottende middelen

jan

13.000

apr

32.000

jul

50.000

okt

36.000

feb

14.000

mei

26.000

aug

31.000

nov

26.000

mrt

19.000

jun

46.000

sep

31.000

dec

23.000

3.

Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen (-) (1-2)

jan

62.000

apr

48.000

jul

64.000

okt

111.000

feb

63.000

mei

69.000

aug

75.000

nov

116.000

mrt

53.000

jun

17.000

sep

97.000

dec

117.000

4.

Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddelde overschot vlottende middelen (-)

59.333

44.667

78.667

114.667

5.

Kasgeldlimiet

66.000

66.000

66.000

66.000

6a.

Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)

 6.667

21.333

6b.

Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

-12.667

-48.667