Gemeentefonds

omschrijving

aantal

bedrag p/e

bedrag € 1,-

Sociaal

Inwoners

168.292

133,14

22.406.000

Eenouderhuishoudens

5.681

147,72

839.000

Jongeren < 20 jaar

34.689

225,23

7.813.000

Ouderen 65+

24.286

83,55

2.029.000

Ouderen  75-85 jaar

7.754

27,63

214.000

Lage inkomens 65-

29.112

86,94

2.531.000

Huishouden met laag inkomen  (drempel)

21.005

368,10

7.732.000

Bijstandsontvangers

6.772

1.587,10

10.748.000

ABW schaalnadeel

1

112.742,99

107.000

ABW schaalvoordeel

2.152

3.717,53

7.998.000

Uitkeringsontvangers

16.708

108,76

1.817.000

Minderheden

13.330

305,06

4.066.000

Centrum functie

Klanten potentieel lokaal

195.509

51,45

10.059.000

Klanten potentieel regionaal

343.501

15,49

5.321.000

Leerlingen VO

11.666

475,41

5.546.000

Leerlingen (V)SO

5.538

315,82

1.749.000

Extra groei leerlingen VO

273

221,81

61.000

Infrastructuur

land

5.355

32,83

176.000

Land bodemfactor  gemeente

5.355

31,35

168.000

binnenwater

398

41,92

17.000

Oppervlakte bebouwing

698

478,28

334.000

Opp bebouwing in woonkernen* bodemfactor

648

3.322,69

2.153.000

Opp bebouwing buitengebied* bodemfactor

64

1.646,31

105.000

Woonruimten

81.072

178,49

14.471.000

Nieuwbouwwoningen ( ruimen explosieven )

639

1.292,90

826.000

Woonruimten*  Bodemfactor

81.072

27,77

2.251.000

Historische kern

20

3.352,42

67.000

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

16.196

31,13

504.000

Historische woningen in bewoonde kernen

14.335

87,70

1.257.000

ISV (a) stadsvernieuwing

1,13%

14.824.166,19

168.000

ISV (b) herstructurering

1,41%

9.316.642,46

131.000

Omgevingsadressendichtheid

181.601

63,17

11.472.000

Oeverlengte * Bodemfactor gemeente

1.419

7,15

10.000

Oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheidsfactor

41.510

3,55

147.000

Meerkernigheid

3

9.592,05

29.000

kernen met minstens 500 adressen

2

28.180,76

56.000

Meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied

3

14.910,99

45.000

Bedrijfsvestigingen

9.257

114,54

1.060.000

OZB niet woningen

3.179

312,00

992.000

Algemeen

Vast bedrag

1

270.000

270.000

Bedrag in basis

127.745.000

Punten uitkerings factor

1,48

61.318.426

Subtotaal uitgavenijkingen

189.063.426

WOZ  Woning eigenaar

-12489.000

O.Z.B. niet-woningen  eigenaar

-4.376.000

O.Z.B. niet woningen  gebruiker incl. De Pater

-3.494.000

Subtotaal Algemene Uitkering.

168.704.426

Suppletieregeling  afschaffing OZB woningen gebruiker

2.595.343

Decentralisatie-uitkeringen

Beeldende kunst en vormgeving

150.000

WoON oversampling

18.995

maatschappelijke opvang

7.713.171

mantelzorg

60.223

gezond in de stad

242.000

erfgoed en ruimte

6.000

versterking peuterspeelzaalwerk ( 2010 > )

237.660

preventieve lokale jeugdbeleid ( 2010 > )

605.273

bodemsanering  ( 2010-2014 )

346.395

vrouwenopvang 2011 ev

2.507.622

implementatie participatiewet

100.000

ISV  ( 2011-2014 )

2.306.876

jeugd en gezin

3.549.700

faciliteitenbesluit opvangcentra

65.855

Invoeringskosten Jeugdzorg 2012

243.257

LHBT-emancipatiebeleid

30.000

zichtbare schakel

204.150

veiligheidshuizen

218.680

koopkrachttegemoetkoming

920.664

Integratieuitkeringen

Integratie-uitkering W.M.O.  Huishoudelijke verz.

16.941.996

Impuls brede school sport en cultuur

538.720

Totaal gemeentefonds 2014

208.665.314

restitutie voorgaande jaren ( 2012-2013 )

-1.438.746